Köp Enok Grönlandspaddlel Start Enok Grönlandspaddel > Liten träskola                 
                   Integrerad ekspets Enok Grönlandspaddel
Köp Enok Grönlandspaddel Standard+
Start
Att köpa & Frakt
Kontakt

Långfärdspaddel
Standardpaddel
Barnpaddel
Surfpaddel
Specialpaddel
Norsaq
Kajakhandtag
Ishacka

Utformning & Egenskaper
Skötsel
Varför grönlandspaddel
Paddelteknik
Kajak
Om Enok Grönlandspaddel
Liten träskola

Aktuellt:

* Ny Barnpaddel

* Stockenträffen 2022

* Ny surfpaddel

* 100 % Sol-el

* Kajak-ishacka

* Kajakhandtag

Enok Grönlandspaddels Lilla Träskola


- del 1.  En årsring i gran -


Trä är ett lätt och starkt materiel som lämpar sig ypperligt till att göra paddlar av. Naturligt miljö- och klimatvänligt. Enok grönlandspaddlar görs av svensk PEFC-certifierad gran av bästa kvalitet.

Årsring av gran i Enok Grönlandspaddel

Trä är ett lätt och starkt materiel som lämpar sig ypperligt till att göra paddlar av. Naturligt miljö- och klimatvänligt. Enok grönlandspaddlar görs av svensk gran av bästa kvalitet.

Själva veden i trä, och i det här fallet gran, byggs upp av långsmala celler som ligger tätt ihoppackade. De är uppbyggda som långa rör med avsmalnande stängda ändar. Dessa celler är ca 2,5 mm långa. När man kapar av en träbit och ser ändträt, så syns årsringarna. I stor förstoring ser man också hur cellrören ligger packade tillsammans. I början av växtsäsongen bildas sk. vårved, stora celler med tunna väggar. Senare på säongen bildas lite mindre celler, sk. sommarved, med tjockade väggar. Det är denna skillnad som ger årsringarna. Vanligtvis dominerar vårveden vilket gör virket lätt. Den mindre andelen sommarveden gör istället virket starkt. Det är denna blandning som gör att granvirke kan vara så lätt och starkt på samma gång.

I Enok grönlandspaddlar ligger virket med sk. stående årsringar. Det betyder att på bladets yta ligger årsringarna bredvid varande i ett radiellt snitt. Det ger bladet styrka, och ingen enskild årsring (dvs den tunnväggiga vårveden) försvagar bladet. Det gör också hela paddeln formstabilare.

På bilden syns en hel årsring av gran. Vårveden till vänster och sommarveden till höger, med en tydlig årsringsgräns på varje sida. Trädet har alltså vuxit utåt från vänster. På bilden är det vita cellens väggar och det svarta är tomrum. Bredden på cellerna i vårveden är ca 3/100 mm. I sommarveden är cellerna ca 2/100 mm. Själva cellväggen är endast ca 2/1000 mm respektive 4-5/1000 mm. I snabbvuxet granvirke är mängden vårved i en årsring större än i långsamvuxet virke. Mängden sommarved är ungefär densamma. Cellväggen, som huvudsakligen består av cellulosa och hemicellulosa, väger ca 1,5 kg per liter (i torrt tilstånd). Vikten på varje enskilt trästycke avgörs därför till största delen av mängden tunnväggig vårved i förhållande till mängden tjockväggig sommarved. På en träbit är den mörka delen av årsringen tjockväggiga sommarvedsceller och den ljusa delen tunnvägga vårvedsceller.

En annan viktig faktor är fuktigheten i virket. Den varierar exempelvis med med årstiden, så att en paddel kan väga några 10-tal gram mer på sommaren än på vintern.  Granvirke väger vanligen ca  0,4-0,5 kg per liter. En paddel på 750 g har alltså en volym på ca 1,5 liter.
- del 2.    Årsringsbredd -

I del 1 om årsringen, nämndes att i snabbvuxet granvirke är mängden vårved i en årsring större än i långsamvuxet virke, men att mängden sommarved är ungefär densamma. Det innebär alltså att i virke med breda årsringar är andelen stora, tunnväggiga celler större än i virke med smala årsringar. Detta gäller för barrträd och kan ses i första bilden som visar gran med olika årsringsbredd. Enok Grönlandspaddel träskola. Årsringsbredd gran

Därför är virke med breda årsringar lätt, mjuk och svagt i jämförelse med virke med smala årsringar som är tyngre, hårdare och starkare. En paddel gjord i virke med breda årsringar måste därför göras tjockare och grövre för att hålla lika bra som en paddel med smala årsringar. Det är därför inte säkert att paddeln blir lättare med breda årsringar, även om virket i sig är lätt. En paddel med smala årsringar kan alltså göras tunnare, vilket gör att den blir spänstigare. Barrvirke med smala årsringar räknas som en bra kvalitet just för att det är så starkt, hårt och tåligt.

En nackdel med långsamt vuxet virke med smala årsringar är att det finns fler kvistar i ett virkesstycke. Det beror på att antalet kvistar i trädet är ungefär desamma om det växer fort eller långsamt, men volymen blir mindre i det långsamt växta. Kvistarna sitter därför tätare i virket, även om de är mindre. Eftersom kvistarna försvagar en paddel, unviks kvistarna i möjligaste mån i en Enok grönlanspaddel. Det innebär att det blir mycket arbete med att såga ut kvistfria bitar som limmas ihop till en hel paddel.

I virke från lövträd varierar istället mängden sommarved med årsringsbredden, medan mängden vårved är ungefär densamma. I lövträden innehåller virket även en annan typ av celler, porer, som transportera vatten från roten upp längs stammen. Dessa porer är ofta många och stora och påverkar därför virkets egenskaper. I bandporiga trädslag, som t. ex. ek och ask finns porerna främst i vårveden.

Enok Grönlandspaddel träskola. Bandporig ek Enok Grönlandspaddel träskola. Ströporig björk

I andra bilden visas ekvirke med olika årsringsbredd, där man ser banden med porer i vårveden. Eftersom porerna saknas i sommarveden, blir snabbvuxen ek hårdare än långsamt vuxen. Andelen ved utan porer är ju större än andelen med porer. I ströporiga trädslag, som t.ex. Björk i tredje bilden, finns porerna jämnt fördelade över hela årsringen. Det kan därför vara svårt att urskilja de olika årsringarna. Detta göra också att vikt och styrka inte skiljer sig så mycket mellan snabbvuxet och långsamt vuxet björkvirke.
Kontaktuppgifter:

Dag Olsson Tegelmark

Tel        070-556 1963
Epost    info@dodesign.se

DagOls Design
Solövägen 28
185 41 Vaxholm


Enok Grönlandspaddel på facebook: Enokpaddel

Organisationsnummer 5901054055  Registrerard för moms.

Företagets andra webplatser:  www.dodesign.se


               Uppdaterad 2023-03-11